Kancelaria Notarialna w Świdniku

Notariusz Małgorzata Wojtaszek, Notariusz Anna Chalewska Ławnik

Kancelaria

Serdecznie witamy Państwa na stronie Kancelarii Notarialnej w Świdniku, prowadzonej przez notariusz Małgorzatę Wojtaszek i notariusz Annę Chalewską-Ławnik.

Naszą działalność prowadzimy nieprzerwanie od 1992 roku. Oferujemy pełen zakres czynności notarialnych w ramach obowiązujących przepisów prawa (określonych ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie) oraz przy zachowaniu wszelkich zasad etyki zawodowej, jednocześnie zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz rzetelną obsługę notarialną.

Wszystkie czynności i usługi świadczymy w naszej Kancelarii w Świdniku, jednak jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub pewne szczególne okoliczności, możliwe jest ich wykonanie poza siedzibą Kancelarii. Udzielamy także bezpłatnych porad prawnych dotyczących wykonywanych przez nas czynności notarialnych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz do wizyty w naszym biurze w Świdniku.

Zespół

Na rynku działamy od wielu lat, oferując szeroki zakres usług notarialnych oraz zapewniając fachową pomoc w zakresie dokonywanych czynności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zawodzie gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz pewność obrotu prawnego.

Jako osoby zaufania publicznego, mianowane przez Ministra Sprawiedliwości, czuwamy, aby wykonywane przez nas czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Naszym obowiązkiem jest udzielanie stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, a wszelkie okoliczności sprawy zachowujemy w tajemnicy.

Czynności

Czynności notarialne dokonywane w Kancelarii Notarialnej

  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczenia
  • doręczenia oświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie protestów weksli i czeków
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku).

Opłaty

Zgodnie z przepisami prawa, notariuszowi przysługuje wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych, określone na podstawie umowy ze stronami danej czynności.

Nie może być ono jednak wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, które szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564). Kancelaria udziela także bezpłatnych porad prawnych dotyczących wykonywanych czynności notarialnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opłat należnych za przeprowadzenie konkretnej czynności, zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią.

Kontakt

Kontaktując się z Kancelarią uzyskają Państwo informacje o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego, ustalą termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego, poznają koszty czynności notarialnych (wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków).

Kancelaria Notarialna
Notariusz Małgorzata Wojtaszek Notariusz Anna Chalewska-Ławnik Spółka Cywilna

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
21-040 Świdnik

Telefony:
81 75 125 71; 81 75 136 15
fax: 81 75 125 71

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek
08:00-16:00

Formularz kontaktowy: